Coop jaktbacon feilmerket med tysk opprinnelse

Publisert: 01 februar 2022

Et parti Coop jaktbacon produsert og pakket hos Fatland Ølen er feilmerket med tysk opprinnelse. Baconet er norsk, men grunnet menneskelig svikt er partiet merket med tysk opprinnelse.

Norsk bacon feilmerket med tysk opprinnelse

Råvaren til partiet med Coop Jaktbacon er norsk, men er feilmerket med tysk opprinnelse. Det ble pakket et produkt av tysk opprinnelse før Coop Jaktbacon, og grunnet menneskelig svikt ble ikke opprinnelsesland endret før partiet med Coop Jaktbacon ble pakket. Det aktuelle partiet er på 336 esker og 2688 pakker levert til lager på Jessheim og i Trondheim og har blitt distribuert videre til butikk. Partiet har utløpsdato 05.02.2022. 

Tilbaketrekking av produktet er iverksatt. 

– Det er benyttet norske råvarer i produktet og skal derfor ha Nyt Norge-merket, men dessverre har det ved en menneskelig svikt ikke blitt byttet til riktig opprinnelsesland på etiketten. Det beklager vi, og er noe vi tar opp med produsenten for å sikre at dette ikke skal skje igjen, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge. 

Etter en feilmerking gjennomføres det en revisjon hos produsenten eller pakkeriet, og rutinene for pakking og merking gjennomgås nøye for å forhindre at feilmerkinger skal skje igjen. 

− Det er benyttet norske råvarer i produktet og skal derfor ha Nyt Norge-merket, men dessverre har det ved en menneskelig svikt ikke blitt byttet til riktig opprinnelsesland på etiketten. Det beklager vi, og er noe vi tar opp med produsenten for å sikre at dette ikke skal skje igjen.

Feilmerking Nyt Norge Coop Jaktbacon
Feilmerking Nyt Norge Coop Jaktbacon
Feilmerking Nyt Norge Coop Jaktbacon
Feilmerking Nyt Norge Coop Jaktbacon