Norske råvarer

God dyrehelse og friske planter

Matproduksjon i Norge har vært viktig for levende bygder og for kulturlandskapet. Nå er den kanskje minst like viktig for matsikkerhet og selvforsyning. Gode norske råvarer er bærebjelken i norsk kosthold.

Hele Norge

Et langstrakt land, med mye fjell og skog, og bare 3 % dyrkbar mark er ikke det vi først og fremst tenker på som en matprodusent i verdensklasse. Men det er vi. For utfordringene knyttet til kaldt klima og lange avstander har gitt oss en råvareproduksjon i særklasse. Fordi vi har måttet, og fordi vi bor som vi bor.

Kaldt klima forhindrer skadedyr, lange avstander stopper smitte, små- og mellomstore gårdsbruk gir god oversikt, og det at vi er så få har gjort at vi må samarbeide om alt. Det lager vi gode systemer av.

Norske råvarer bidrar til selvforsyning og matsikkerhet

Vi er ikke selvforsynte, på annet enn fisk. Bare ca 40 % av det vi spiser av landbruksbaserte matvarer er produsert i Norge. Det ønsker et bredt flertall at vi øker. Da må vi både produsere mer over hele landet, og vi som forbrukere må etterspørre mer norsk mat i butikken. Lær om hvordan du kan bidra til norsk selvforsyning her.

Strenge regler og dyktige bønder

Råvarene i Nyt Norge-merkede produkter kommer fra norske gårder som følger Kvalitetssystemet i landbruket. Det betyr at hver bonde må leverer en årlig egenrevisjon på at regler og lover er fulgt, og at en uavhengig revisor er ute og sjekker 5000 gårder i året, for å se at alt stemmer. Det er et unikt internkontrollsystem for Norge. Kanskje er det typisk norsk, vi samarbeider om gode systemer og sjekker at de fungerer.

Velger du mat med Nyt Norge på pakken vet du at husdyrene er født og oppvokst i Norge, at korn,
frukt , bær og grønnsaker har grodd i Norge. At alt er høstet, slaktet, transportert og foredlet i
Norge.

Og ikke minst: At norsk regelverk ligger til grunn for alle deler av produksjonen.