Bærekraft

Er norsk mat bærekraftig?

FN sier at alle land skal bruke sine egne ressurser til å produsere mat. Med andre ord bør vi bruke jorda vi har rundt oss til å produsere mest mulig av maten vi spiser selv.  Det er en viktig forutsetning for norsk matproduksjon. Nyt Norge skal gjøre det lett å velge norsk mat og drikke i butikken, og slik bidrar vi forbrukere til at vi lager mest mulig av den maten vi spiser i Norge.

Bærekraftig matproduksjon i Norge handler om å produsere mat på en måte som tar hensyn til miljøet, dyrevelferd, økonomi og samfunn. Norge har en lang tradisjon for å produsere mat basert på de ressursene vi har og norske bønder har alltid hatt fokus på at de skal overlevere garden i bedre stand til neste generasjon. Da må man ta vare på dyrkbar jord, beite og skog.

Flere tiltak settes nå i verk for å sikre at matproduksjonen i Norge utvikler seg i takt med stadig viktigere krav til å drive bærekraftig og få ned utslipp. Det forskes både på avl hos husdyr, produksjon av norske råvarer til norsk fôr, det er utviklet en klimakalkulator for norske gårder og det arbeides med å redusere utslippene fra både transport og fra matindustrien.