Om Nyt Norge

Nyt Norge er det offisielle opprinnelsemerket for norsk mat, drikke, blomster og planter. Merkeordningen skal gjøre det enkelt for forbrukerne å velge norske matprodukter i butikken. Nyt Norge garanterer:

  • At råvarene er norske
  • At bonden har fulgt strenge norske regler og kan dokumentere det
  • At maten er produsert og pakket i Norge

Norges offisielle opprinnelsesmerke

Norge har svært god dyrehelse og friske planter. Vi har et variert landbruk over hele landet. Næringsmiddelindustrien basert på norske råvarer er en av de største fastlandsindustriene i landet. Til sammen jobber nesten 100.000 mennesker tilknyttet norsk mat. 

Nyt Norge forvaltes av den uavhengige Stiftelsen Norsk Mat. Stiftelsen Norsk Mat har også ansvaret for Kvalitetssystemet i landbruket, som er en viktig del av grunnlaget for Nyt Norge. 

Hvis du vil vite mer om hvilke krav som ligger bak og hva som skal til for å få ta i bruk merket kan du lese mer på våre bransjesider.

Nyttig informasjon