Tenk deg om når du handler julematen

Norsk eller importert ribbe - spiller det egentlig noen rolle? Her er 5 gode grunner til å velge den norske ribba.

Norsk julematVinter

1. Arbeidsplasser

Når du velger norsk mat er du med på å sikre norske arbeidsplasser over hele landet. Alt starter hos bonden som produserer melk, egg, kjøtt og korn. 

Det er mange ledd fra bonden, som dyrker jorda, til at maten kan serveres på middagsbordet. Maten har blitt håndtert av mange arbeidshender og mat- og drikkenæringen er faktisk den største fastlandsindustrien i Norge med nærmere 100 000 arbeidsplasser. 

Les mer om de dyktige matindustriarbeiderne hos Nortura Tønsberg her

− Velger du norsk ribbe bidrar du til å sikre arbeidsplasser over hele landet!

Nortura Tønsberg Tiril
Kim Andre Gjerdingen og Tiril Fagerli har hver sine fagbrev i kjøttskjæring og industriell matproduksjon. Foto: Stiftelsen Norsk Mat.

2. Selvforsyning

Vi bør bruke jorda vi har rundt oss til å produsere mest mulig av maten vår selv. Det er viktig for at vi skal kunne fø egen befolkning, også i krisetider hvor import kanskje ikke er en mulighet. Velger du norsk mat støtter du norsk matproduksjon, som igjen bidrar til å øke den norske matsikkerheten. 

Grisen kan godt klare seg på norskprodusert fôr som havre, bygg, raps og mat vi ikke spiser (f.eks matavfall eller mask etter brygging av øl etc). Felleskjøpet kunne i 2021 fortelle at de solgte kraftfór på 90% norske råvarer, og det jobbes for å erstatte importert soya med andre protein- og fettkilder som tang, tare og insekter. 

bilde fra sponsorfilm
Juleribbe. Foto: Lisa Westgaard

3. Friske dyr

Friske dyr trenger ikke antibiotika, og det får de heller ikke i Norge. Norge er blant landene i Europa som bruker minst antibiotika til husdyr, og det jobbes systematisk med å bekjempe og redusere sykdommer. Forbruket av antibiotika (beregnet som salg av antibiotika relatert til dyrepopulasjonen) til de viktigste matproduserende dyrene (storfe, gris, sau, geit, og fjørfe) har i perioden 2013-2021 blitt redusert med 21%, i følge NORM VET-rapporten fra 2021. Lavt forbruk av antibiotika reduserer faren for antibiotikaresistens i samfunnet. 

Grunnet kaldt klima og integrert plantevern, har vi lite behov for plantevernmidler. I 2021 fant Mattilsynet ingen rester av plantevernmidler i norskproduserte matplanter til konsum. Mye av norsk kornproduksjon går til dyrefôr, og lite bruk av plantevernmidler i korn- og grasproduksjon gir lite plantevernmidler i norskprodusert fôr. 

Les mer om antibiotikabruk i Norge her.

4. Trygg mat

Norsk mat er trygg mat. Den norske bonden følger strenge norske regler som følges opp gjennom Kvalitetssystem i landbruket (KSL). Gjennom KSL kan bonden enkelt sjekke at drifta er i tråd med norske lover, forskrifter og tilleggskrav fra næringa.

Hva betyr det for deg og meg? Dine valg betyr noe! Og med det mener vi at når du velger Nyt Norge når du handler i butikken, velger du så mye mer. Du blir med på et stort fellesprosjekt – helt fra gården og frem til matbordet ditt. Nyt Norge krever at KSL er fulgt og på plass. Alt starter hos bonden! 

Norsk ribbe til jul
Ribbetallerken. Foto: Stian Broch

5. Dyrevelferd

Dyktige norske bønder tar godt vare på dyra sine. Det jobbes systematisk med dyrehelse i Norge, og det er strenge regler for norsk husdyrhold. 

I Norge har vi et eget Dyrevelferdsprogram for svin. Dyrevelferdsprogrammet stiller krav til regelmessige veterinærbesøk, at det føres logg for håndtering av sykdom og skadde dyr, tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner ved avvik. Produsenten skal, avhengig av størrelse på besetningen, ha 1, 2 eller 3 veterinærbesøk i året.

Det følges opp at grisene har nok strø- og rotemateriale slik at grisens naturlige behov for å rote og undersøke omgivelsene imøtekommes. Forekomst av halebiting følges opp. Det sjekkes også at grisene har god plass, og tørr og ren binge. Alle grisene skal ha mulighet til å ligge samtidig, og det skal være lite utskifting av griser i bingene for å forhindre stress hos grisene. Grisene er flokkdyr som liker å spise og drikke samtidig, og det skal sørges for at grisene har mulighet til å spise samtidig. Grisene skal ha tilgang på rent vann og rene matfat. 

Norsk ribbe til jul
Ribbe på fjøl. Foto: Stian Broch