Norsk agurk

Trygg, norsk agurk. Hele året!

Frukt og grøntHøstSommerVårVinter

Norsk agurk er i sesong hele året! Takket være dyktige, norske gartnere får du nå kjøpt norsk agurk hver dag hele året.

Nyttedyr

I norsk produksjon av agurk brukes ikke plantevernmidler, men nyttedyr. Nyttedyr er biologisk bekjempelse av skadedyr. Nyttedyr gir mer miljøvennlige produkter fordi de fører til mindre eller ingen bruk av plantevernmidler i produksjonen. Bruk av nyttedyr er bra for planter, mennesker og miljø. Det gir robuste planter, et tryggere arbeidsmiljø og minimerer risikoen foruresning.

Nyttedyr i agurkproduksjon
I denne lille posen er det nyttedyr som bekjemper skadedyr i agurkproduksjonen. Foto: Stiftelsen Norsk Mat.

Agurkproduksjon hos Frostagrønt

Hos Frostagrønt på Frosta produseres det 3000 tonn agurk i året. Det tilsvarer hele 9 000 000 agurk i året. Frostagrønt startet med vinterproduksjon av agurk i 2019 og har i dag 36 faste ansatte hele året og er en viktig lokal arbeidsplass på Frosta.

Agurkplantene hos Frostagrønt vannes med UV-renset og kortreist vann fra Frostas drikkevannskilde. Gjødsel, vann og varme gjenvinnes og gjenbrukes.

Det tar omtrent fem uker fra et frø er sådd til den første agurken kan høstes. Det tar 7 dager fra blomst til agurken er høsteklar. Agurken høstes og pakkes samme dag, og agurken er på plass i butikk allerede neste dag.

Etterspørselen etter norsk agurk er stor. Det gjør at du kan kjøpe trygg og fersk agurk hver dag, hele året!

Her kan du lese mer om Frostagrønt og norsk agurkproduksjon.

Norsk agurk hos Frostagrønt
Daglig leder i Frostagrønt AS Johan Morten Vold. Foto: Stiftelsen Norsk Mat