Coop jaktbacon feilmerket med tysk opprinnelse

Et parti Coop jaktbacon produsert og pakket hos Fatland Ølen er feilmerket med tysk opprinnelse. Baconet er norsk, men grunnet menneskelig svikt er partiet merket med tysk opprinnelse.

Norsk bacon feilmerket med tysk opprinnelse

Råvaren til partiet med Coop Jaktbacon er norsk, men er feilmerket med tysk opprinnelse. Det ble pakket et produkt av tysk opprinnelse før Coop Jaktbacon, og grunnet menneskelig svikt ble ikke opprinnelsesland endret før partiet med Coop Jaktbacon ble pakket. Det aktuelle partiet er på 336 esker og 2688 pakker levert til lager på Jessheim og i Trondheim og har blitt distribuert videre til butikk. Partiet har utløpsdato 05.02.2022. 

Tilbaketrekking av produktet er iverksatt. 

– Det er benyttet norske råvarer i produktet og skal derfor ha Nyt Norge-merket, men dessverre har det ved en menneskelig svikt ikke blitt byttet til riktig opprinnelsesland på etiketten. Det beklager vi, og er noe vi tar opp med produsenten for å sikre at dette ikke skal skje igjen, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge. 

Etter en feilmerking gjennomføres det en revisjon hos produsenten eller pakkeriet, og rutinene for pakking og merking gjennomgås nøye for å forhindre at feilmerkinger skal skje igjen. 

− Det er benyttet norske råvarer i produktet og skal derfor ha Nyt Norge-merket, men dessverre har det ved en menneskelig svikt ikke blitt byttet til riktig opprinnelsesland på etiketten. Det beklager vi, og er noe vi tar opp med produsenten for å sikre at dette ikke skal skje igjen.

Feilmerking Nyt Norge Coop Jaktbacon
Feilmerking Nyt Norge Coop Jaktbacon
Feilmerking Nyt Norge Coop Jaktbacon
Feilmerking Nyt Norge Coop Jaktbacon

Spanske tomater feilmerket med Nyt Norge

Spanske tomater av typen små snackingtomater er feilmerket med Nyt Norge. Feilmerkede tomater trekkes tilbake fra butikk.

Feilmerkede spanske tomater

Fredag 14. januar ble vi av BAMA gjort oppmerksom på at spanske tomater merket med Nyt Norge har blitt levert til butikk. Partiet med spanske tomater er denne uken sendt fra hovedlageret til BAMA i Oslo til BAMAs lagre i hele Norge. Fra disse lagrene leveres de til lokale REMA-butikker. Feilmerkede tomater trekkes tilbake fra butikk. Alle forsendelsene av det aktuelle produktet som ikke har gått ut til butikk sjekkes nå for feilmerking. 

– Vår emballasjeleverandør har dessverre sendt feil begre til leverandøren i Spania, som ikke fanget opp dette. Vi beklager på det sterkeste at situasjonen har oppstått og vil gjøre vårt ytterste for å unngå at dette skjer igjen, sier Pia Gulbrandsen, kommunikasjonsdirektør i BAMA. 

1400 kasser av det aktuelle produktet er distribuert fra BAMAs hovedlager, men det er foreløpig ukjent hvor stor andel av disse som er feilmerkede. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger. 

Spanske tomater feilmerket med Nyt Norge
Spanske tomater feilmerket med Nyt Norge
Spanske tomater feilmerket med Nyt Norge
Spanske tomater feilmerket med Nyt Norge