Feilmerket produkt

Finner du en matvare med Nyt Norge på, som er stemplet med et annet opprinnelsesland enn Norge? Da har det dessverre skjedd en feilmerking.

En sjelden gang skjer det dessverre at et produkt som er merket med Nyt Norge også er merket med et annet opprinnelsesland enn Norge.

Finner du et slikt produkt, er det snakk om et feilmerket produkt.

Alle produkter med Nyt Norge på, skal være laget av norske hovedråvarer (frukt, grønt, melk, kjøtt, korn), og produktet skal være produsert og pakket i Norge i tråd med norske regler. 

Til sammen 4820 ulike produkter i norske butikker er merket med Nyt Norge-garanti.

Feilmerkinger – hvorfor skjer det?

​I alle registrerte tilfeller av feilmerkinger, er årsaken menneskelig svikt under pakking. I de fleste pakkerier pakkes mange forskjellige varer hver dag, og feilmerkingene oppstår når noen i pakkeriet glemmer å stille inn riktig innstilling på en klistremerke- eller stempelmaskin.

Hva skjer hvis vi finner et feilmerket produkt?

  • Vi kontakter produsent eller pakkeri for å be om mer informasjon
  • Vi legger ut informasjon til forbruker om feilmerkingen
  • Vi ber om at produktet trekkes tilbake dersom dette er mulig og at forbruker får tilbake pengene sine eller byttet til et riktig merket produkt
  • Vi tar kontakt med de som har produsert og følger opp med en ekstra revisjon av rutiner og systemer
  • Dersom samme produsent har flere feilmerkingenr innenfor en treårsperiode gir vi et gebyr
  • Dersom vi avdekker bevist juks trekker vi tillatelsen til å bruke Nyt Norge tilbake

– Hver feilmerking er én for mye

– Sjøl om feilmerking ikke skjer så ofte, så er hver feilmerking en feilmerking for mye, sier fagsjef for Nyt Norge, Greta Hardal.

Skal forbruker ha tillit til merkeordningen, så må de være trygge på at Nyt Norge betyr norsk vare. Derfor følger Stiftelsen Norsk Mat opp alle feilmerkinger nøye.

Hardal forteller at etter en feilmerking vil det bli utført revisjon hos bedriften, og rutinene for merking og pakking gjennomgås. 

Hva skal du gjøre hvis du finner et feilmerket produkt?

– Ta kontakt med oss og gi oss beskjed! Det setter vi stor pris på, og vi tar tak i det så fort vi kan, sier Hardal.

Her kan du kontakte oss ved feilmerking:

Stiftelsen Norsk Mat telefon: 24 14 83 00  E-post: post@norskmat.no  

Utenom arbeidstid? Prøv fagsjef Greta Hardal, mobil: 98289707 eller kommunikasjonssjef Anne Mette Johnsen, mobil: 90961602