Feilmerking av norsk økologisk svartkål

Norsk økologisk svartkål har ved en feil blitt merket med spansk opprinnelse. Kålen er korrekt merket med Nyt Norge, og er av norsk opprinnelse.

Et parti med 192 forbrukerpakninger med norsk økologisk svartkål, korrekt merket med Nyt Norge, har ved en feil også fått trykket Spaina som opprinnelsesland på etiketten. Pakkeriet har benyttet printoppsettet for import i stedet for norsk – og vil nå bli fulgt opp med ekstra kontroll i pakkeriet.

Kålen er solgt hos Coop i Stavanger, Trondheim og Gardermoen. 

– Det er benyttet norsk råvare i produktet og skal derfor ha Nyt Norge merket, men dessverre har det ved en menneskelig svikt ikke blitt byttet til riktig opprinnelsesland på etiketten. Det beklager vi, og er noe vi tar opp med produsenten for å sikre at dette ikke skal skje igjen, sier Harald Kristiansen, informasjonssjef i Coop.

Et lite parti norsk mørbradbiff med feil skjærested trykket på etikett

Et parti på 186kg norsk mørbradbiff har ved en feil fått trykket skjærested Tyskland på etiketten. Mørbradbiffen er av norsk opprinnelse og er skåret i Norge.

Norsk mørbradbiff med feil skjærested trykket på etikett

Onsdag 15. juni ble vi gjort oppmerksomme på at et parti på 186kg norsk mørbradbiff ved en feiltakelse har fått trykket skjærested Tyskland på etikett. Mørbradbiffen er av norsk opprinnelse, er skåret i Norge og oppfyller kravene til merking med Nyt Norge. Partiet har pakkedato: 24.05.22 og utløpsdato: 28.06.22. Alt er distribuert til butikk. 

«Vi er kjent med at et lite  parti på 186 kg norsk mørbradbiff har fått trykket feilaktig på etiketten at kjøttet er skåret i Tyskland. Siden kjøttet kom ut i butikk 24.mai er det mest sannsynlig allerede spist. Skulle det være noe igjen ute i butikk så er det for galt at dette defineres som matsvinn, all den tid biffen oppfyller alle kravene vi setter til å definere den som norsk.», sier administrerende direktør i Stiftelsen Norsk Mat Nina Sundqvist.

Feilmerking Mørbrad Fatland Ølen
Et lite parti norsk mørbradbiff har ved en feiltakelse fått trykket skjærested Tyskland på etikett. Kjøttet er skåret i Norge.

Coop beklager

– Produktet er helt trygt å spise og er av norsk råvare. Vi ønsker derfor av hensyn til matsvinn ikke å trekke produktet. Coop har ambisjoner om å være den største brukeren av Nyt Norge-merket. Det er den beste måten å markere at det er norske bønder som har produsert råvaren, og derfor gjør vi alt vi kan for at den type feil ikke skal skje, sier kommunikasjonssjef i Coop Harald Kristiansen.

Norsk sideflesk merket med opprinnelsesland Tyskland

Norsk sideflesk av typen Coop Salt Sideflesk pakket hos Fatland Ølen er ved en feil blitt merket med opprinnelsesland Tyskland. Dette er den femte feilen på tre år hos Fatland Ølen.

100 % norsk opprinnelse

Råvaren i partiet med Coop Salt Sideflesk er 100% norsk råvare, men har ved en feiltakelse blitt merket med feil opprinnelsesland. Feilmerkinger forvirrer når både Nyt Norge og et annet opprinnelsesland er trykket på samme emballasje når produktet er så norsk som det kan få blitt, sier adm.dir. i Stiftelsen Norsk Mat Nina Sundqvist.

Dette er den femte feilen på tre år hos Fatland Ølen. En koronautsatt feilmerkingsrevisjon hos Fatland Ølen gjennomføres av Stiftelsen Norsk Mat mandag 28. februar. 

− Feilmerkinger forvirrer når både Nyt Norge og et annet opprinnelsesland er trykket på samme emballasje når produktet er så norsk som det kan få blitt, sier adm.dir. i Stiftelsen Norsk Mat Nina Sundqvist.

Menneskelig svikt

Feilmerkingen ble oppdaget av Fatland Ølen selv og Coop iverksatte sperring av produktet så fort de ble gjort oppmerksomme på feilen. Partiet på 448 forbrukerpakninger ble merket med feil opprinnelsesland – kun 9 av disse pakkene er solgt i butikk. 

Partiet med Coop Salt Sideflesk ble pakket på en manuell linje hvor opprinnelsesland skrives inn manuelt. Opprinnelsesland etter forrige produkt som hadde tysk opprinnelse ble ikke endret før pakking av norsk Coop Salt Sideflesk.

– En menneskelig svikt har ført til at et mindre parti med Coop sideflesk med Nyt Norge har fått feil opprinnelsesland på etiketten. Det er norsk råvare og skulle vært merket Norge. Selv om det er norsk råvare har vi valgt å stanse salget av partiet. Kun ni pakker har blitt solgt ut av butikk, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Coop jaktbacon feilmerket med tysk opprinnelse

Et parti Coop jaktbacon produsert og pakket hos Fatland Ølen er feilmerket med tysk opprinnelse. Baconet er norsk, men grunnet menneskelig svikt er partiet merket med tysk opprinnelse.

Norsk bacon feilmerket med tysk opprinnelse

Råvaren til partiet med Coop Jaktbacon er norsk, men er feilmerket med tysk opprinnelse. Det ble pakket et produkt av tysk opprinnelse før Coop Jaktbacon, og grunnet menneskelig svikt ble ikke opprinnelsesland endret før partiet med Coop Jaktbacon ble pakket. Det aktuelle partiet er på 336 esker og 2688 pakker levert til lager på Jessheim og i Trondheim og har blitt distribuert videre til butikk. Partiet har utløpsdato 05.02.2022. 

Tilbaketrekking av produktet er iverksatt. 

– Det er benyttet norske råvarer i produktet og skal derfor ha Nyt Norge-merket, men dessverre har det ved en menneskelig svikt ikke blitt byttet til riktig opprinnelsesland på etiketten. Det beklager vi, og er noe vi tar opp med produsenten for å sikre at dette ikke skal skje igjen, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge. 

Etter en feilmerking gjennomføres det en revisjon hos produsenten eller pakkeriet, og rutinene for pakking og merking gjennomgås nøye for å forhindre at feilmerkinger skal skje igjen. 

− Det er benyttet norske råvarer i produktet og skal derfor ha Nyt Norge-merket, men dessverre har det ved en menneskelig svikt ikke blitt byttet til riktig opprinnelsesland på etiketten. Det beklager vi, og er noe vi tar opp med produsenten for å sikre at dette ikke skal skje igjen.

Feilmerking Nyt Norge Coop Jaktbacon
Feilmerking Nyt Norge Coop Jaktbacon
Feilmerking Nyt Norge Coop Jaktbacon
Feilmerking Nyt Norge Coop Jaktbacon

Spanske tomater feilmerket med Nyt Norge

Spanske tomater av typen små snackingtomater er feilmerket med Nyt Norge. Feilmerkede tomater trekkes tilbake fra butikk.

Feilmerkede spanske tomater

Fredag 14. januar ble vi av BAMA gjort oppmerksom på at spanske tomater merket med Nyt Norge har blitt levert til butikk. Partiet med spanske tomater er denne uken sendt fra hovedlageret til BAMA i Oslo til BAMAs lagre i hele Norge. Fra disse lagrene leveres de til lokale REMA-butikker. Feilmerkede tomater trekkes tilbake fra butikk. Alle forsendelsene av det aktuelle produktet som ikke har gått ut til butikk sjekkes nå for feilmerking. 

– Vår emballasjeleverandør har dessverre sendt feil begre til leverandøren i Spania, som ikke fanget opp dette. Vi beklager på det sterkeste at situasjonen har oppstått og vil gjøre vårt ytterste for å unngå at dette skjer igjen, sier Pia Gulbrandsen, kommunikasjonsdirektør i BAMA. 

1400 kasser av det aktuelle produktet er distribuert fra BAMAs hovedlager, men det er foreløpig ukjent hvor stor andel av disse som er feilmerkede. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger. 

Spanske tomater feilmerket med Nyt Norge
Spanske tomater feilmerket med Nyt Norge
Spanske tomater feilmerket med Nyt Norge
Spanske tomater feilmerket med Nyt Norge