Fem gode grunner til å velge norsk

Kampanje

Det er mange gode grunner til å velge norsk mat, blomster og planter. Her får du fem gode grunner til å velge norsk.

1. Friske planter

Stadig flere gartnerier har kuttet ut plantevernmidler, og bruker insekter til å bekjempe plantevernmidler på naturlig vis. Det gjør at du kan velge friske norske blomster og planter, agurk og tomat fra gartnerier som tar hensyn til både mennesker og miljø. Frostagrønt er blant de som bruker nyttedyr i agurkproduksjonen. Les mer om Frostagrønt og norsk agurk her.

Norge er ikke skapt for matproduksjon, og nettopp derfor bør vi drive med det. Det kalde klimaet i Norge kan by på utfordringer for grønnsaksproduksjon, men det er også et stort fortrinn. Kaldt klima betyr færre skadedyr som gjør at behovet for plantevernmidler blir mindre enn i land med varmere klima. I Norge har vi kjølige netter og lange, lyse dager i vekstsesongen. Det, i tillegg til at grønnsakene ofte har kortere reisevei og tilbringer lite tid i transport gjør at norske grønnsaker smaker friskt og godt, og har lang holdbarhet.

Nyt Norge signaturbilde til web
Nyt Norge-handlenett. Foto: Babusjka

2. Arbeidsplasser over hele landet

Når du velger mat som er produsert i Norge bidrar du til levende bygder og arbeidsplasser over hele landet. Velger du norsk er du med på støtte 100 000 arbeidsplasser over hele landet, og du bidrar til viktig lokal verdiskapning. Det er mange hender i arbeid på reisa maten gjør fra jord til bord fra bonden som produserer råvaren, til matindustriarbeideren som foredler råvaren før du kan kjøpe den i butikk.

3. Selvforsyning

Ved å velge norsk mat når du handler bidrar du til å øke etterspørselen etter norsk mat. Økt etterspørsel etter norsk mat gjør at bonden kan øke produksjonen og vi vil bli mer selvforsynte av den aktuelle råvaren. Det gir mer forutsigbarhet både for bonden og for oss som forbrukere. Velger du norsk mat bidrar du til at vi bruker jorda rundt oss til å produsere mest mulig av maten vår selv.

Les mer om selvforsyning her.

4. Sunne dyr

Friske dyr trenger ikke antibiotika, og det får de heller ikke i Norge. Vi er blant landene i verden som bruker minst antibiotika til husdyr. Det er mange grunner til at norske dyr er friske. Den norske bonden tar godt vare på dyra sine. Norske bønder følger strenge regler for godt dyrehold, og det legges stor vekt på forebygging av sykdom.

Nyt Norge-veterinær Solveig forklarer mer om hvorfor vi i Norge bruker så lite antibiotika i husdyrholdet her.

God Dyrehelse

5. Trygg mat

Innholdet av plantevernmiddelrester i norsk mat er lavt. Mattilsynet overvåker plantevernmiddelrester i næringsmidler og tar hvert år stikkprøver. I 2022 tok Mattilsynet 1142 prøver av frukt, grønnsaker, bær, andre vegetabilske produkter, inkludert bearbeidede produkter og animalske produkter fra landdyr. Det ble funnet overskridelser over grenseverdi i to norske produkter (grønnkål) hvor overskridelsen ble vurdert til å ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. I 2021 var det ingen verdier over grenseverdi i de norske prøvene.

Rapporten for 2022 ligger her.
Rapporten for 2021 ligger her.