Norsk mat = norske arbeidsplasser

Norsk matindustri

Omtrent 100.000 personer i Norge arbeider i næringer tilknyttet matproduksjon og velger du norsk mat er du med på å støtte arbeidsplasser i Norge. – Arbeidet med å få norsk mat starter hos bonden. Men det er mange arbeidshender som sørger for at maten havner på middagsbordet ditt, sier Stiftelsen Norsk Mat-direktør Nina Sundqvist.

Nesten 90 prosent av forbrukerne sier at de viktigste argumentene for å velge norsk mat er at de ønsker å støtte bonden og ta vare på arbeidsplasser i Norge.

– Signalene vi får fra forbrukeren er klare. De ser etter Nyt Norge og velger norsk mat fordi de vil ha et levende landbruk og norske arbeidsplasser. Videre er forbrukeren opptatt av at norsk mat er trygg, sier Nina Sundqvist.

Trygg mat fra bonden

Alle Nyt Norge-produkter kommer fra produsenter som kan dokumentere at de bruker Kvalitetssystemet i landbruket (KSL), som er anerkjent av Mattilsynet som en nasjonal bransjestandard. Stiftelsen Norsk Mat har også ansvaret for KSL, som er en viktig del av grunnlaget for Nyt Norge.

– KSL er selve hjerte i landbruket og i norsk matproduksjon. Grovarbeidet med få trygg mat på bordet skjer ute hos den norske bonden og det er forbrukeren opptatt av. Har ikke bonden KSL på plass, blir det ikke noe Nyt Norge, sier Sundqvist.

− Har ikke bonden KSL på plass, blir det ikke noe Nyt Norge.

Den største fastlandsindustrien

Det er mange ledd fra bonden, som dyrker jorda, til at maten kan serveres på middagsbordet. Maten har blitt håndtert av mange arbeidshender og mat- og drikkenæringen er faktisk den største fastlandsindustrien i Norge med nærmere 100 000 personer.

Når du kjøper produkter merket med NYT NORGE støtter du opp om norske arbeidsplasser over hele landet.

− NYT NORGE er din garanti for at råvarene er norske, at bonden har fulgt strenge norske regler og at varen er produsert og pakket i Norge.

Norsk mat gir ringvirkninger

Nettopp dette gir positive ringvirkninger i hele samfunnet. I f.eks. Tromsø ligger det flere tradisjonsrike kjøttbedrifter som Aron Mat, H. Mydland, Brødrene Ingebrigtsen og Solberg Pettersen. Byen har lenge vært kjent som den fremste kjøttbyen i Nord-Norge og denne typen klynger av konkurrerende bedrifter er viktige for matindustrien.  

Når flere bedrifter lærer av hverandre og konkurrerer med hverandre, skaper dette ringvirkninger i form av at disse bedriftene kjøper varer og tjenester fra andre bedrifter i nærområdet. Og dette sikrer igjen at bønder i området får solgt kjøttet fra gårdene sine.

– Velger du Nyt Norge, er du med på å sikre norske arbeidsplasser. Og gjennom Nyt Norge skal vi alltid snakke om fakta og konkurransefortrinnene til norsk mat, avslutter Sundqvist.

Sysselsatte i primærnæring og matindustri

Det anslås at omtrent 100.000 personer i Norge arbeider i næringer tilknyttet fiskeri, oppdrett, landbruk og i matindustrien. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås statistikkbank.