Norsk Kylling gir norske arbeidsplasser

Norsk matindustri

Norsk Kylling gir norske arbeidsplasser! Når du velger norsk kylling får du norske arbeidsplasser over hele landet på kjøpet. Velger du kylling fra Norsk Kylling på Orkanger støtter du arbeidsplassen til 320 mennesker.

Ny fabrikk på Orkanger

I 2021 åpnet den nye fabrikken til Norsk Kylling på Orkanger. Fra denne fabrikken distribueres kyllingprodukter til alle Rema1000s butikker over hele Norge.

Norsk Kylling oversiktsbilde
Norsk Kyllings fabrikk på Orkanger. Foto: Norsk Kylling

Ringvirkninger

Ringvirkningene av å ha en stor bedrift som Norsk Kylling på Orkanger er mange. Arbeidsplasser lokalt gjør Orkanger og Orkland til attraktive steder å bosette seg. Når flere ønsker å bosette seg et sted gir det økt kjøpekraft lokalt. Det er svært positivt for andre lokale bedrifter som for eksempel matbutikkene og den lokale rørleggeren. Målet for fabrikken er 100% fornybar energi innen 2030. Norsk Kylling har bygget en energisentral med kapasitet til å forsyne andre aktører på Orkanger med fornybar energi.

Norsk Kylling Orkanger
Støttesystemtekniker Magnus Thangstad Andersen og servicemedarbeider Johanne Bye i energisentralen til Norsk Kylling. Foto: Stiftelsen Norsk Mat

Visningsgangen

Hos Norsk Kylling er åpenhet viktig. I 2022 hadde Norsk Kylling over 2000 besøkende. Alle er velkomne hos Norsk Kylling og de besøkende har blant annet vært politikere, barnehager, skoler, journalister, leverandører og konkurrenter. Norsk Kylling ønsker å dele kunnskap gjennom hele verdikjeden – fra fjøs til ferdig produkt. I tillegg til visningsgangen på Orkanger er det åpent for visning i det nye klekkeriet på Støren og i fire fjøs med visningsdel – tre for slaktekyllingproduksjon og ett for rugeeggproduksjon.

Norsk Kylling Orkanger
Visningsgangen hos Norsk Kylling tok imot 2000 besøkende i 2022. Johanne Bye har vist mange rundt i visningsgangen. Foto: Stiftelsen Norsk Mat.

Rekruttering og videreutdanning

Norsk Kylling jobber aktivt med rekruttering og videreutdanning av de ansatte. Alle som ønsker det får anledning til å ta fagbrev, og det jobbes aktivt med å rekruttere lærlinger. Norsk Kylling har både lærlinger i tekniske fag, industriell matproduksjon og en lærling i pølsemaker-faget.

Norsk Kylling Orkanger
Roger Blomli og Birk Næssvold. Birk er lærling i tekniske fag. Foto: Stiftelsen Norsk Mat.

Godt samarbeid med fagforeningene

Norsk Kylling oppfordrer alle ansatte til å organisere seg, og legger til rette for godt samarbeid. Linka Bistiakova er tillitsvalgt i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.

Lenka Bistakova NNN tillitsvalgt Norsk Kylling
Lenka Bistiakova er NNN-tillitsvalgt hos Norsk Kylling. Foto: Norsk Kylling

Norske arbeidsplasser

Folk flest er opptatt av at vi skal ha både jordbruk og arbeidsplasser over hele landet. Det vet vi fordi vi spør forbrukeren en gang i året om hvorfor de mener det er viktig med norsk matproduksjon, og da kommer disse to grunnene på topp. Ønsker du å støtte norske arbeidsplasser? Se etter Nyt Norge når du handler!

Her kan du lese mer om den gode jobben som gjøres i norsk matindustri.