Salat i høyden

Et bærekraftig salateventyr!

Frukt og grøntNorsk landbruk

Norsk salat og selvforsyning

Spiseklar og holdbar salat rett ut av posen uten bruk plantevernmidler. Er det mulig? Ja! Hos ONNA i Moss dyrkes salat i høyden rett i vann, uten jord.

I Norge har vi svært gode tradisjoner for dyrking av salat på friland og i veksthus. Enkelte sorter som blant annet Crispi har vi god produksjon av store deler av året, mens for mange av de andre sortene er importandelen høy hele året. I undersøkelser gjort av Opplysningskontoret for frukt og grønt kommer det fram at hele 58 prosent av salaten vi spiser er importert. Med veksthusproduksjon og vertikal dyrking kan vi utvide den norske sesongen og vi har vi mulighet til å være tilnærmet selvforsynt med salat i fremtiden.

Det er nettopp den importerte salaten ONNA ønsker å erstatte med norsk salat. 

Hydroponisk dyrking er dyrking i vann – uten jord. Mange sorter kan dyrkes på denne måten, mens noen sorter – som for eksempel den populære hjertesalaten – egner seg bedre for frilandsproduksjon. 

ONNA salat vertikal dyrking
Salat produsert i høyden hos ONNA greens i Moss. Foto: Stine Lexberg/ONNA.

Hva er vertikal dyrking?

Vertikal dyrking er dyrking i høyden, og det finnes flere måter å gjøre dette på. Vertikal dyrking gir en svært effektiv arealutnyttelse. Det gir økt fleksibilitet når det gjelder plassering av anlegg ved at en ikke trenger store landarealer. En får også både effektiv og kontrollert ressursutnyttelse i anlegg med vertikal dyrking.

Hva er fordelene ved vertikal dyrking?  

 • Plantene får et kontrollert opptak av næring der alt går direkte inn i plantene
 • ONNA – som de fleste salatprodusenter i Norge – bruker ikke plantevernmidler, og ingen avfallsstoffer havner i økosystemene rundt anlegget
 • Ved vertikal dyrking kan en tilrettelegge for mer norsk produksjon og nærhet til distribusjon, som bidrar til å redusere matsvinn som gjerne oppstår på lange transportetapper fra for eksempel Spania eller Nederland
 • 365 dagers vekstsesong – bidrar til forutsigbar tilgang på produkter året rundt

Nordmenns forbruk av frukt og grønt sank under pandemien. Den synkende trenden så høsten 2021 ut til å flate ut, men jevn tilgang til ferske produkter av høy kvalitet er en viktig forutsetning for at vi skal kunne spise mer frukt og grønt. 

ONNA salat vertikal dyrking
Spiseklar salat fra ONNA i Moss. Foto: Stine Lexberg/ONNA

Kort vei til markedet

Det unike med vertikal dyrking er at produksjonen kan plasseres omtrent hvor som helst. For ONNA var det viktigste å plassere anlegget taktisk med tanke på distribusjon. I likhet med andre norske salatprodusenter har ONNA kort vei til store markeder, og kan minimere transportetappen fra dem og ut til kunden. 

ONNA har i dag 25 ansatte fra 17 forskjellige land og er en arbeidsplass i vekst.

9:16 ONNA x Nyt Norge salat i høyden
Roboten Watney, er under utvikling og skal hjelpe ONNA med å hente ned paneler med salat fra de øverste hyllene. ONNA har mellom 8-11 nivåer i hyllene, så Watney vil være til stor hjelp. Foto: Stine Lexberg/ONNA.

Spiseklar salat med lang holdbarhet

ONNAs salater utsettes ikke for plantevernmidler, insekter eller andre ting som kan stresse plantene. Det gjør at salatene kan spises rett ut av posen og trenger ikke vasking, verken hos ONNA eller når den kommer hjem til forbruker eller restaurant. Det gjør at ONNAs salater har bedre holdbarhet enn andre importerte spiseklare produkter som må vaskes før bruk. 

ONNA salat vertikal dyrking
Frisk, norsk salat fra ONNA i Moss. Grønne Baby Butterheads i front, rød butterhead bak til venstre og rød ekeblad til høyre. Foto: Stine Lexberg/ONNA.

Big butter, butter babies eller ugly leaves?

Følgende produkter fra ONNA finner du merket med Nyt Norge: 

 • Søt Crispi: Klassikeren! 
 • Big Oak Green: En vakker, saftig og grønn ekebladsalat
 • Big Butter: En stor og vakker butterheadsalat
 • Butter Babies: Små butterheadssalater
 • Big Oak Red: En dyp rød ekebladsalat
 • Ugly Leaves: Hvorfor kaste mat som er helt fin? Ugly Leaves består av crispiblader fra salathoder som ble litt for store eller små til å selges for seg selv.
 • Hey Baby Mix: Baby crispi og rød baby butterhead
 • Mamma Mia Mix: Rødgrønn mix bestående av baby crispi og rød ekeblad

ONNA eksperimenterer også med produkter som ruccula, romano, kål og flere typer urter. I dag er produktene tilgjengelige for forbruker gjennom Oda og Jacobs på Holtet og Majorstuen i Oslo og det jobbes med å utvide distribusjonen. 

9:16 ONNA x Nyt Norge salat i høyden
Salatene dyrkes i høyden og dyrkes rett i vann tilsatt næring. Foto: Stine Lexberg/ONNA.