Norsk dyrehelse

Friske dyr trenger ikke medisin. Det får de heller ikke i Norge. Derfor er vi et av landene i verden som bruker minst antibiotika til husdyrene våre.

Her kan du lese mer om norsk dyrehelse og antibiotikabruk.