Trygg mat

Norsk mat er trygg mat

Den norske bonden følger strenge norske regler som følges opp gjennom Kvalitetssystem i landbruket (KSL). Gjennom KSL kan bonden enkelt sjekke at drifta er i tråd med norske lover, forskrifter og tilleggskrav fra næringa. 


Når en vare er merket med Nyt Norge vet du at råvaren kommer fra en gård hvor hensynet til dyr, planter, mennesker og miljø er ivaretatt. Hvert år gjennomfører over 35 000 gårdbrukere en internrevisjon av drifta si med basis i KSL-standarden og i tillegg besøker 60 KSL-revisorer over 5000 gårder årlig hvor oppfølging og rutiner blir gjennomgått og revidert. 

I KSL er alle lover, forskrifter og krav fra næringa samlet. Disse lovene og forskriftene forvaltes i hovedsak av Mattilsynet og Arbeidstilsynet. I tillegg kommer det egne krav fra næringa selv. Disse kravene blir utarbeidet av utvalg og faggrupper som er sammensatt av representanter fra et bredt spekter av mat- og landbruksnæringens organisasjoner. 

Dine valg betyr noe

Hva betyr det for deg og meg? Dine valg betyr noe! Og med det mener vi at når du velger Nyt Norge når du handler i butikken, velger du så mye mer. Du blir med på et stort fellesprosjekt – helt fra gården og frem til matbordet ditt. Nyt Norge krever at KSL er fulgt og på plass.

Alt starter hos bonden!