Korn og oljevekster

I Norge dyrker vi i hovedsak bygg, havre, hvete og rug. Vi dyrker mest bygg og vi dyrker nest mest hvete. Hvete er kornsorten vi spiser mest av i Norge. For 30 år siden importerte vi all mathveten. Takket være dyktige forskere og kornbønder nærmer vi oss 80% norskandel på mathvete med mål om at andelen skal stabilisere seg på 90%.

Flere norske kornprodusenter produserer også raps som brukes til produksjonen av norsk rapsolje. Det kan du lese mer om under.

Kornsorter i Norge

Norske kornbønder dyrker mest hvete og bygg, og vi spiser mest hvete og havre. I 2021 ble det dyrket til sammen 1,2 millioner tonn korn og av dette var 268 600 tonn hvete. Det er hovedsak mathvete som importeres. Bygg, havre og rug er vi nokså selvforsynte av.


Holder norsk korn høy nok kvalitet til baking?

Det korte svarer er ja! Det til tross for at vi importerte all mathveten vi brukte i Norge helt fram til 1970-tallet. Aktørene i verdikjeden for matkorn og planteprotein dannet sist sommer et partnerskap som har satt 90 prosent egendekning av matkorn som ambisjon mot 2030. For å styrke konkurransekraften mot import av «bake-off» og halvfabrikata, vil produktutvikling, innovasjon og markedsføring bli viktig ved høy norskandel i melet. 

Proteinsterke hvetesorter

De siste årene har norske kornprodusenter hatt stor suksess med produksjonen av proteinsterke hvetesorter som mirakel og betong. Tidligere har det vært nødvendig å importere proteinsterk hvete for å sikre matkvalitet. Nye proteinsterke sorter endrer dette, men det vil fremdeles kreve produksjon av ulike hveteklasser med ulike proteinkvaliteter for å sikre stabile melblandinger. Les mer om ambisjonene for matkornpartnerskapet her.  


Bytt ut ris med bygg

Bygg fortjener en større plass i norsk kosthold. Vi spiser kun 3000 tonn bygg i året som er under 1% av det vi dyrker. Potensialet for å øke bruken av bygg er stort. Økt bruk av bygg i norsk kosthold kan blant annet gjøres ved å erstatte ris med bygg. Bygg egner seg svært godt som erstatning for ris. Rapporten Underutnytta matressursar på menyen peker på at dersom vi bytter ut halvparten av forbruket av importert ris i Norge med norsk bygg, kan vi klare å øke bruken av bygg med 16 000 tonn. Om vi også bruker mer bygg i grøt og i bakst kan ambisjonen vår om å tidoble inntaket av bygg nås.