Norsk matindustri

40 000 jobber i matindustrien

Norsk matindustri gir ringvirkninger  

Det er mange ledd fra bonden, som dyrker jorda, til maten som serveres på middagsbordet. Maten har blitt håndtert av mange arbeidshender og mat- og drikkenæringen er faktisk den største fastlandsindustrien i Norge med nærmere 100 000 personer. Om lag 40 000 av disse jobber i matindustrien.

Norsk matindustri gir positive ringvirkninger i hele samfunnet. Et godt eksempel finner du i Tromsø. I Tromsø ligger det flere tradisjonsrike kjøttbedrifter som Aron Mat, H. Mydland, Brødrene Ingebrigtsen og Solberg Pettersen. Byen har lenge vært kjent som den fremste kjøttbyen i Nord-Norge, og denne typen klynger av konkurrerende bedrifter er viktige for matindustrien.   

Stranda er et annet godt eksempel. Stranda har en lang og rik industrihistorie. Store bedrifter som Stabburet, Grilstad, Langlo, Slettvoll og Norsk Sjømat har tilhold her. Totalt er nærmere 1000 personer sysselsatt med produksjon av mat i den lille bygda. Kjøper du mat merket med Nyt Norge, er du med på å støtte norske arbeidsplasser på Stranda – og i resten av landet!