Norsk landbruk

Norsk landbruk på alle bord

Det er ca 38 000 gårdsbruk i Norge og totalt 42 900 årsverk (2020). I Norge er vi langt på vei selvforsynt med kjøtt, melk og egg og litt under halvparten av grønnsakene vi spiste i 2021 er produsert i Norge. Men hvor mye produserer den norske bonden?

Hos Statistisk Sentralbyrå finner du tall for antall gårdsbruk, gårdbrukernes inntekt og produksjon av korn, grønnsaker, frukt og bær, samt tall for antall husdyr og slakt til mat.