Norske gartnerier

Hvorfor velge norske blomster og planter fra norske gartnerier?   

Det er mange gode grunner til å velge norske blomster, blant annet disse fem:  

 1. Dyrket nær deg
  Norske blomster og planter har kortere vei til markedet enn importerte blomster og planter. Begrenset transportvei er bra for deg og for miljøet.  
 2. Tilpasset norsk klima 
  Norske blomster og planter er tilpasset norsk klima og dyrkningsforhold. Sortene som dyrkes i Norge er valgt ut nettopp fordi de egner seg best til norsk klima.  
 3. Gode arbeidsforhold 
  Blomster og planter merket med Nyt Norge er produsert av ansatte med gode arbeidsforhold. Norske gartnere tar godt være på sine ansatte, og kan dokumentere det.  
 4. Sunne og friske planter  
  Det kalde klimaet vi har i Norge gjør at vi har færre skadedyr. Derfor bruker vi mindre plantevernmidler. Det gir sunne, og friske planter.  
  I norske gartnerier brukes nyttedyr for å bekjempe skadedyr. Det kalles biologisk skadedyrbekjempelse hvor nyttedyr brukes i stedet for plantevernmidler.  Nyttedyrene spiser de små insektene og organismene som ellers ville skadet planten. Mindre eller ingen bruk av plantevernmidler er bra både for deg som forbruker og for arbeidsmiljøet i gartneriene. 
 5. Unik blomsterkulturarv  
  Ved å velge norske blomster og planter bidrar en til å bevare den unik blomsterkulturarven vi har i Norge.