Storfe

Storfeproduksjon i Norge 

Det finnes 13 600 storfebønder i Norge, og omtrent 8000 av disse har kombinasjonsdrift hvor det produseres både kjøtt og melk for salg. I disse kombinasjonsbesetningene er det klimakua Norsk Rødt Fe som dominerer – ei ku som produserer melk gjennom levetiden og kjøtt etter slakting.   

Vi produseres mest svin og fjørfe i Norge, og storfe er det vi produserer mest av etter svin og fjørfe. Det er produktene kjøttdeig, karbonadedeig og biff vi spiser mest av. Mer om norsk storfeproduksjon og –forbruk finner du her.  

Hva er en ammeku?  

Storfeprodusenter som kun har storfe for kjøttets skyld har såkalte ammeku-besetninger. Melka til en ammeku brukes – som navnet tilsier – kun til å amme kalvene.  

Dyrevelferdsprogrammet for storfe  

Dyrevelferdsprogrammet for storfe ble iverksatt i 2022 og skal sikre god dyrevelferd for storfebestninger over hele landet. Dyrevelferdsprogrammet skal dokumentere dyrevelferd, dyrevelferdstiltak som strekker seg lenger enn regelverket samt ivareta og forbedre dyrehelse og dyrevelferd i landets storfebesetninger. Produsent og veterinær skal sammen identifisere forbedringsområder som skal jobbes med og følges opp gjennom rådgivning fra veterinær. Les mer om Dyrevelferdsprogrammet for storfe hos Animalia her.