Svin

Hvorfor skal du velge norsk svinekjøtt?

Strenge krav for hold av svin

I Norge har vi et eget Dyrevelferdsprogram for svin. Dyrevelferdsprogrammet stiller krav til regelmessige veterinærbesøk, at det føres logg for håndtering av sykdom og skadde dyr, tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner ved avvik. Produsenten skal, avhengig av størrelse på besetningen, ha 1, 2 eller 3 veterinærbesøk i året. 

Det følges opp at grisene har nok strø- og rotemateriale slik at grisens naturlige behov for å rote og undersøke omgivelsene imøtekommes. Forekomst av halebiting følges opp. Det sjekkes også at grisene har god plass, og tørr og ren binge. Alle grisene skal ha mulighet til å ligge samtidig, og det skal være lite utskifting av griser i bingene for å forhindre stress hos grisene.  

Grisene er flokkdyr som liker å spise og drikke samtidig, og det skal sørges for at grisene har mulighet til å spise samtidig. Grisene skal ha tilgang på rent vann og rene matfat.  

Økologisk gris

Det finnes også svinebønder i Norge som driver økologisk. Du kan lese om økologisk produksjon av frilandsgris her.