Fjørfe

Fjørfeproduksjonen i Norge omfatter egg, slaktekylling, kalkun, and og gås.

Eggproduksjon

Det finnes cirka 530 bønder som driver med produksjon av egg i Norge. Det er til enhver tid omtrent 4,4 millioner verpehøner. Den totale eggproduksjonen i Norge utgjør omtrent 63.000 tonn årlig.

Slaktekylling

I kyllingnæringen er det ca. 550 kyllingbønder. Produksjonen er konsentrert rundt slakterier på Østlandet, i Innlandet, Rogaland og Trøndelag, og i 2019 ble det slaktet nesten 70 millioner slaktekyllinger. 

Kalkun

Norge har rundt 50 kalkunbønder, de fleste lokalisert på Østlandet. I 2019 ble det slaktet litt i overkant av 800.000 kalkuner ved norske slakterier.

And

Andeproduksjon er en liten husdyrnæring i Norge med under 15 andeprodusenter hovedsakelig på Østlandet. I 2019 ble det slaktet i underkant av 300.000 ender her.