God smak fra friske planter

Det er mange grunner til å velge norske grønnsaker, frukt, bær og blomster.

Norske gartnerier

Her har du seks grunner til å velge norsk frukt, bær, grønnsaker og planter:

 1. Lange lyse dager og kjølige netter
  Norske bær er verdt å vente på. Smaken av jordbær og bringebær er norsk sommer på sitt beste. Forskerne sier at lave temperaturer gir mer søtsmak i bær. Jo lengre nord, jo søtere er de.

  Les mer om forskningsresulatetene her:
   «Arktisk kvalitet. En beskrivelse av nordlige natur‐ og klimaforhold og virkning på egenskaper hos nordnorske matprodukter»
 2. Frisk smak og kort vei til butikken
  Det som dyrkes i Norge er ferskere når det kommer i butikken. Både grønnsaker, frukt, bær og blomster slipper lang transportvei. I tillegg: Norske drivhus produserer med lave klimaavtrykk.

  Det gjør det enkelt å velge norsk.
  Les mer om klimaavtrykk
 3. Lite bruk av plantevernmidler
  I Norge er regelen at bonden eller gartneren skal prøve andre metoder før det tas i bruk kjemiske plantevernmidler. Det kalles integrert plantevern. Derfor er det snylteveps i drivhuset og gjerder for å hindre skadedyr å ta seg inn i åkeren. Resulatet er friske planter og trygg mat.

  Mattilsynet rapport om rester av plantevernmidler for 2021. Det var ingen funn over grenseverdi i de norske prøvene.
 4. Planter og busker som passer til norsk flora
  Norske blomster, frukttrær og grønnsaksplanter er tilpasset norsk klima. Mer om norske blomster og planter finner du her.  Derfor trives de bedre, og er med på å bevare den floraen som er unik for Norge. Ikke kommer det «nye» typer skadedyr fra dem heller. Enda en god grunn til å velge norsk.
 5. Arbeidsplasser og verdiskaping skjer i Norge
  Når du velger norsk, velger du at verdien skapes i Norge. Du velger arbeidsplasser over hele landet. Fra målselvnepebonden i Troms til bringebærgartnern i Lærdal.
 6. Dyktige bønder og gartnere
  Vi har system på ting i Norge. Både bønder og gartnere følger Kvalitetssystem i landbruket i sin produksjon. Det betyr at de har god oversikt og at de følger strenge norske regler.  Både driften på og produktene fra norske fra norske landbruk skal være i verdensklasse. Og det er den!