Norsk tradisjonsmat

Matkultur verdt å ta vare på

Norsk tradisjonsmat er matretter og matkultur som har utviklet seg over lang tid i Norge, og som har blitt videreført fra generasjon til generasjon. Tradisjonsmaten varierer fra landsdel til landsdel, og er ofte basert på lokale råvarer og sesongens tilgjengelighet.

Ofte er vår tradisjonsmat basert på de beste råvarene fra landsdelen og knyttet til fest og høytider. Det er ikke tilfeldig at julemiddagen i Nord Norge ofte var lutefisk, på Vestlandet pinnekjøtt og på Østlandet svineribbe. Dette har selvsagt endret seg når tilgangen på råvarene er blitt jevnere, både tidsmessig og geografisk. Verdt å ta vare på som en viktig del av det norske er tradisjonsmaten alltid.